Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır.
Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni’ni inceleyebilirsiniz.

KVKK - Mobilique

KVKK

ANM KÖKSAL ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED İŞLETMESİ
(“İşletme” olarak anılacaktır) olarak müşterilerimizin, ürün ve hizmet tedarikçilerimizin, çalışanlarımızın,
çalışan adaylarımızın, ziyaretçilerimizin ve diğer üçüncü kişilerin kişisel verilerine önem veriyoruz.
Veri Sorumlusu olarak uhdemizde bulunan kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun
belirttiği sınırlar dâhilinde, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak işliyoruz.

İşlenen Kişisel ve Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz
Aşağıda belirtilen türlerdeki kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz İşletmemiz tarafından işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLER  
Veri Türü Alınan Veriler
1-Kimlik Ad-Soyad, TC kimlik numarası, nüfus cüzdanı ve ehliyette yer alan kimlik bilgileri, İmza beyanı vb. kimlik bilgileri.
2-İletişim Telefon numarası, Adres, E-posta adresleri, İşyeri adresi, İnstagram hesap adı, Ulaşılacak kişi bilgisi vb. iletişim için kullanılan veriler.
3-Özlük Çalışanlarımızın çalıştığı süre, ücret, işle ilgili bilgiler, SGK sicil no vb.  
4-Hukuki İşlem İşletmemize açılan ya da İşletmemizin açmış olduğu dava dosyalarında yer alan ve adli makamlarla yazışmalarda bulunan kişisel hukuki bilgiler.  
5-Müşteri İşlem Gerçek kişilere ait fatura bilgileri, çağrı merkezi kayıtları vb.
6-Fiziksel Mekân Güvenliği Görsel Kayıtlar (Kamera kayıtları)
7-İşlem Güvenliği IP adres bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri v.b.
8-Finans Banka hesap bilgileri, borç sebebi, borç tutarı, Sigorta Sicil No, vergi kimlik numarası bilgileri.
9-Mesleki Deneyim Eğitim bilgileri, yabancı dil bilgileri, iş deneyimleri, sürücü bilgisi, meslek, okul/bölüm, referanslar vb.
10-Pazarlama Web sitemiz üzerinden toplanan alışveriş geçmişi bilgileri, anket, çerez kayıtları, vb. yoluyla elde edilen bilgiler.
11-Görsel ve İşitsel Kayıtlar Fotoğraf
   
ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLER
Veri Türü Alınan Veriler
21-Sağlık Bilgileri Çalışan ve stajyerlere ait sağlık bilgileri.
23-Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri Çalışanlarımızın ve çalışan adaylarının adli sicil kaydı bilgileri.
     


Kişisel ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
İşletmemiz, yukarıda genel hatları ile belirtilen uhdesindeki kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla işlemektedir.

 

Kişisel ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Toplanma Şekli ve Verilerinizi İşlememizin Hukuki Dayanakları
İşletmemiz, kişisel ve özel nitelikli verilerinizi 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası, veri sorumlusunun hukuki sorumluluğu, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması, kişisel verinin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati ve açık rıza şartlarından en az birinin var olması durumunda işlemektedir.
İş başvuru formları, İşletme ’ye ibraz edilen muhtelif bilgi ve belgeler, insan kaynakları, muhasebe ve iş süreçlerinde İşletme nezdinde oluşturulan bilgi ve belgeler, faturalar, irsaliyeler, fiyat teklif formları, İşletme ’ye iletilen posta ve e-postalar, İşletme’nin hizmet verdiği yahut hizmet aldığı kişi ve İşletmeler ile iş ortakları, hizmet/ürün tedarik ettiği firmalar gibi üçüncü kişiler, kurumsal iletişim hesapları, güvenlik kameraları ile vb. sistemler kanalıyla toplanmaktadır.
Kişisel Verilerinizin Yurtiçinde Bulunan Üçüncü Kişilerle Paylaşımı
İşletmemiz, veri sorumlusu sıfatıyla elde ettiği verileri 6698 sayılı Kanun'un 8. maddesinde sayılan hukuki gerekçeler kapsamında yukarıda belirtilen amaçlar için paylaşabilmektedir.
Yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli olan verilerle sınırlı olarak; Topluluk İşletmeleri, Yetkili Kurum ve Kuruluşlara aktarılabilmektedir.
Kişisel Verilerinizin Yurt Dışında Bulunan Üçüncü Kişilerle Paylaşımı
İşletmemiz hiçbir kişisel veriyi yurt dışında bulunan üçüncü kişiler ile paylaşmamaktadır.
Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız
İşletmemiz nezdinde kişisel verileri olan kişiler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen bütün haklara sahiptir. Kanunun 11. maddesi çerçevesinde ilgili kişi İşletmemize başvurarak kendisi ile ilgili;
Kişisel Verilerinize İlişkin Talepleriniz
6698 sayılı Kanun'un 11. maddesinde sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereği aşağıdaki yöntemlerden biri ile iletebilirsiniz. Talebinize 6698 sayılı Kanun'un 13. maddesi gereğince 30 gün içerisinde ücretsiz cevap verilecektir. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde anılan Tebliğde belirlenen ücret dışında bir ücret talep edilmeyecektir.
Başvurularınızı İlgili Kişi Başvuru Formunu doldurarak formu elden teslim ederek, noter vasıtasıyla, KEP adresinizle veya Tarafınızca İşletmemize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan e-posta ile yapabilirsiniz.
Başvurucu, kimliğini ispat edecek olan belge ve dokümanlarla beraber başvuruda bulunacaktır. Başvurularınızda ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, TCKN, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon, varsa faks numarası ve talep konusu yazılması zorunludur. Bu belgelerin teyidi yapılamadığı takdirde olumlu yanıt verilmeyecektir.

 
İletişim Kanalları
Adres: İbni Melek OSB Mh. Tosbi Yol 8 Sk. No:2/Z  Tire/İzmir
Telefon: 0 232 513 50 50
E-Posta: mobilique@k-anm.com
Kep Adresi: anmkoksal@hs01.kep.tr
Web: www.mobilique.com.trÇEREZ POLİTİKASI
Aydınlatma Metni (İnternet Sitesi Çerez Kullanımı)
ANM KÖKSAL ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“İşletme” olarak anılacaktır) olarak, internet sitemizi ziyaretleriniz sırasında, bu ziyaretlerin en verimli şekilde gerçekleştirilebilmesi için çerezler vb. bazı veri toplama teknolojilerden (“çerezler”) faydalanmaktayız. Bu teknolojilerin kullanımı, başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. Tarayıcı ayarlarınızda herhangi bir değişiklik yapmadığınız sürece çerez kullanımını kabul etmiş sayılmaktasınız.
Bu Aydınlatma metni ile, “www.mobilique.com.tr” adlı internet sitemizi (“Site”) işletirken, kullanıcılara/üyelere/ziyaretçilere (“Veri Sahibi”) ait kişisel verilerin toplanması aşamasında, hangi tür çerezlerin, hangi amaçlarla kullanıldığı ve bu çerezlerin nasıl kontrol edilebileceğine dair bilgi verilmesi amaçlanmıştır.
İşletmemiz, sitemizi işletirken kullandığı çerezleri, kullanmaktan vazgeçmek, çerezlerin türü veya fonksiyonlarını değiştirmek veya yeni çerezler ekleme hakkına sahiptir. Bu konuda yapılacak her türlü değişiklik, işbu aydınlatma metninin güncellenmesi ile kamuya açık hale gelecektir.
Çerez Nedir?
Ziyaret edilen web sitesi tarafından, kullanıcının bilgisayarında depolanan bilgilerdir.
İnternet Sitemizde Kullanılan Çerezler
Sitede oturum açıldığında devreye giren kimlik doğrulama çerezleri gibi zorunlu çerezler, kullanıcının Site üzerindeki tercihlerini ve seçimlerini hatırlayarak Sitede sunulan hizmetlerin kişiselleştirilmesini sağlayan işlevsellik ve tercih çerezleri, Site kullanımını ve Site performansını analiz ederek kullanıcıya verilen hizmeti daha iyi hale getirmeyi sağlayan performans ve analiz çerezleri, Sitede veya Site haricindeki mecralarda ürün ve hizmet tanıtımı yapmak için hedefleme veya reklam çerezleri, Sitenin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek, Siteyi analiz etmek ve Sitenin performansını arttırmak, Sitenin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak, kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek gibi amaçlarla internet sitemizde kullanmaktayız.
Çerezlerin Kullanımının Kontrol Edilmesi
Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek, çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirebilir, kullanım izinlerinde iptal veya değişiklik yapabilirsiniz.
Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?
Kişisel veri sahibi,
·         Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
·         Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
·         Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
·         Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
·         Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
·         İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
·         İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
·         Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.
Kişisel veri sahipleri bizzat veya kişisel veri konusunda düzenlenmiş olan özel vekâletname olması kaydıyla vekil marifetiyle yukarıda sayılan haklarını yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza veya daha önce bildirilmiş olan ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresine iletebileceklerdir.

Başvuru Türü İşletmee Ait İletişim Bilgileri
Formu Elden Teslim Ederek İbni Melek OSB Mh. Tosbi Yol 8 Sk. NO:2/Z  TİRE/İZMİR
Noter Vasıtasıyla
KEP Adresinizle anmkoksal@hs01.kep.tr
E-posta mobilique@k-anm.com

Kişisel veri sahipleri tarafından İşletmemize iletilen talep ve başvurular en geç 30 gün içinde yanıtlanacaktır. Yasa gereği, İşletmemizin talepte bulunandan ek bilgi talep etme hakkı ve maliyet gerektirmesi halinde maliyeti talep edene yükleme hakkı bulunmaktadır.
İşletmemizin verdiği yanıta karşı kişisel veri sahibinin KVK Kanunu gereği süresi içinde KVK Kurulu’na şikâyette bulunma hakkı mevcuttur.
Yürürlük
İşletmemiz tarafından düzenlenen bu politikaya ilişkin son güncelleme metin üzerindedir. Politikanın tamamının veya bir kısmının yenilenmesi durumunda metnin yürürlük tarihi güncellenecektir. Politika, İşletmemizin internet sitesinde yayımlanarak ilgili kişilerin erişimine sunulur.


GİZLİLİK
ANM KÖKSAL ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ. olarak müşterilerimizin, ürün ve hizmet tedarikçilerimizin, çalışanlarımızın, çalışan yakınlarının, çalışan adaylarımızın, ziyaretçilerimizin ve diğer üçüncü kişilerin kişisel verilerine önem veriyoruz.
Sizleri kişisel veri koruma hükümleri ile kişisel verilerinizin nasıl işlendiği hakkında bilgilendirmek istiyoruz. Kişisel veri; kimliği belirli veya belirlenebilir, gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir. Kişisel veriler İşletmemiz nezdinde minimalist bir bakış açısı ile işlenmektedir. Her kişisel bilgi, hukuki dayanağının gerektirdiği ölçüde alınmakta ve mümkün olan en kısa sürede saklanmaktadır.
İşletmemiz nezdinde kişisel bilgilerin işlenmesi, korunması, saklanması ve imhası “Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası”na uygun bir şekilde yapılmaktadır. Çalışanlarımız, kişisel verilerin yönetimi konusunda eğitim almış olup, veri koruma düzenlemelerine uymayı yazılı olarak taahhüt etmişlerdir.
Kişisel bilgileriniz; kanunlarda açıkça öngörülmesi, imzaladığımız sözleşmelerin ifası için kişisel verilerinizin işlenmesinin zorunlu olması, hukuki sorumluluğumuzu yerine getirebilmek için gerekli olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkımızın kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması ya da ilgili kişinin açık rızası olması durumunda işlenmektedir.
İşletmemiz nezdinde kişisel bilgi türü olarak kimlik, iletişim, özlük, lokasyon, hukuki işlem, müşteri işlem, risk yönetimi, finans, mesleki deneyim, görsel ve işitsel kayıtlar, fiziksel mekân güvenliği, sağlık bilgileri, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri bilgileri ile plaka bilgileri işlenmektedir. Daha detaylı bilgilere “Aydınlatma Metnimizden” ulaşabilirsiniz.
Kişisel verileriniz kanuni saklama sürelerinin uygulandığı haller dışında; verilerinizin işlenmesinin ilgili hukuki dayanağının ortadan kalkması, verilerinizin işlenme amacının ortadan kalkması, verilerinizin işlenmesi için verdiğiniz rızayı geri çekmeniz, hukuki bir yükümlülük sebebiyle silinmesinin gerekmesi ya da kişisel verilerinizin işlenmesine karşı çıkmanız durumunda silinmektedir.
İşletmemiz nezdinde bulunan kişisel verileri gerekli olan amaçlarla sınırlı olarak; kamu kurum ve kuruluşlarına, hissedarlara, hizmet satın aldığı gerçek veya hukuk tüzel kişilerine aktarabilmektedir. İşletmemiz hiç bir kişisel veriyi yurt dışında bulunan üçüncü kişiler ile paylaşmamaktadır.
İşletmemiz nezdinde kişisel veriniz olduğunu düşünüyorsanız veya olup olmadığını öğrenmek istiyorsanız Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesinde yer alan haklarınızı kullanabilmek için İşletmemize başvurabilirsiniz.
Başvuruya ilişkin açıklamalarımıza “KVKK İlgili Kişi Başvuru Formu” linkinden, aydınlatma metnine ise “Genel Aydınlatma Metni” linkinden ulaşabilirsiniz.